پیام انجمن افغانها در سویدن بمناسبت روز جهانی زن

پیام انجمن افغانها بمناسبت روز جهانی زن توسط محترمه ملیحه اصغری مسوول شورای زنان انجمن افغانها در برنامه انجمن افغانها که بمناسبت روز جهانی زن به تاریخ نهم مارچ دررستورانت سلطانی برگزار شده بود قرائت گردید. متن پیام انجمن قرار زیر است:

هشتم مارچ ـ روز جهانی زن گرامی باد!

تجلیل از روز جهانی زن در واقع تجلیل از عدالتخواهی و حق طلبی است و محروم تر از قشر زن کسی نیست که نیاز به تامین عدالت دارد.

مبارزات زنان عدالتخواه امریکایی در سال ۱۸۴۷ در گذشت زمان ثمر داد و چنین روزی را به ارمغان آورد که هم اکنون به تجلیل از این رویداد تاریخی خجسته نشسته ایم.

انجمن افغانها همیشه حامی اقشار آسیب پذیر جامعه و به ویژه زنان میباشد و به همین اساس روز زن همه ساله از جانب شورای زنان انجمن تجلیل میگردد.

میخواهم از طریق این تریبیون به نمایندگی از انجمن افغانها بهترین تبریکات، تمنیات و شادباش های گرم خود وشورای رهبری انجمن را خدمت حضار گرامی، بخصوص زنان غیور و غمدیده هم میهن که در طور تاریخ از حقوق خویش محروم بوده اند تقدیم نمایم.

چشم پوشی از حقوق زنان هم در خانه ، محل کار و بطور کلی در تمام امور زندگی واضح بوده است. در حالی که همه قبول داریم هر زنی یک مادر است و یک خواهر، یک همسر است و یک دختر و همه ادعا داریم که بهشت زیر پای مادران است، زن را سمبول مهر و عطوفت، زیبایی و لطافت ، مظهر عشق ابدی و سمبول مقاومت و ایستادگی و خود گذشتگی میدانیم اما در عمل به آن هیچ وقی نمی گذاریم.  چه بهتر که با اتکا به موارد فوق یک زن را منهای تعلق آن به یک مرد احترام نماییم و حقوق انسانی آن را به رسمیت بشناسیم.

تا هنوز نابرابری حقوق زن و مرد در اکثر جوامع واضح و روشن است و کارهای بنیادی برای بهبود حقوق زن انجام نشده است، به ویژه در کشور ما افغانستان.

اما، آنهایی که در این کشور دموکراتیک(سویدن) زندگی مینمایند اعم از زن و مرد، همه بدون در نظرداشت جنسیت از حقوق مساوی برخوردار میباشند.

با شوربختی باید گفت که در کشوری اصلی ما افغانستان زن یک موجود درجه دوم به شمار میرود و از حقوق انسانی خود مستفید نمیگردد. حتا بردن اسم زن یک ننگ به حساب میآید و او را خانم فلان مرد یا مادر فلان پسر و یا خواهر فلان برادر صدا میزنند.

گرچه در این هجده سال اخیر به برکت فشار نیروهای بین المللی، فضا برای تنفس زنان یک اندازه سهل تر گردیده ولی کارهای بنیادی به نفع بهبود شرایط زنان صورت نگرفته است. یک تعداد ارگانها، نهادها و سازمانهائی که بنام دفاع از حقوق زن ایجاد گردیده است، آنقدر وابسته به امکانات دونرها اند که بطور مستقل نفس هم کشیده نمی توانند و بخصوص که حالا صحبت از صلح با طالبان است معلوم نیست که چه آینده ای فراراه زنان کشور قرار خواهد گرفت.

وضعیت زنان افغان مقیم خارج هم چندان قابل قبول نیست. بیشتر زنان افغان در اینجا هم به دور از اجتماع مصروف خانه داری و پخت و پز برای فامیل اند که این امر باعث افسردگی، گوشه گیری و عقب ماندگی خانمهای افغان شده است.

ما میخواهیم کشور ما هم مثل سویدن از فرهنگ و قوانین مترقی برخوردار گردد تا هیچ انسان آن سرزمین احساس سرخوردگی ننمایند و زن و مرد در کنار هم و همکاری با هم افغانستان را به یک کشور پیشرفته و پویا تبدیل نمایند.

رسیدن به حقوق مساوی و عادلانه برای زنان باید توسط زنان و کمک مردان صورت گیرد. تغییر دادن موقعیت و نقش مرد در جامعه ی که هزارها سال بالای زنان حکمرانی نموده اند بسیار دشوار است، اما ناممکن نیست. اگر زنان غرب میتوانند برای دریافت حقوق خود تلاش نمایند، پس زن افغان نیز میتواند.

در آخر باید گفت: تجلیل از هشتم مارچ نباید به چند سخنرانی و تدویر محفل خلاصه گردد بلکه تلاش نمود تا زنان را به جایگاهی شایسته آنهاست برسانیم.

انجمن افغانهای سویدن بار دیگر تشریف آوری شما را خیر مقدم گفته و وعده میدهد که همیشه جهت خدمت برای شما عزیزان حاضر باشد.

فرخنده باد هشتم مارچ ـ روز جهانی زن !Lämna ett svar