پولیس سویدن یک مرد افغان را به اتهام حادثۀ جنایی دستگیر نموده است

با تاثر و اندوه خبرحمله یک پناهجوی افغان با چاقو بالای جمعیتی از مردم در شهر ویتلاندا از طریق اطلاعات جعمی مطلع شدیم که در نتیجه آن هفت نفر زخمی گردیدند . انجمن افغانها در سویدن در ضمن اینکه این حمله را به شدت محکوم و تقبیح کرده همدردی خودرا برای مردم این شهر و افراد و خانواده های متضرر اظهار میدارد.

پولیس سویدن می گوید یک مرد افغان را به اتهام حادثۀ جنایی دیروز دستگیر نموده است
دیروز حوالی ساعت سه بعد از ظهر یک مرد در Bangårdsgatan واقع در شهر Vetlanda بالای جمعیتی از مردم حمله نموده و هفت نفر را به ضرب چاقو زخمی ساخت. مرد مذکور بعد از آن دستگیر گردید که توسط پولیس بالایش شلیک گردید.
او و همه افراد مجروح به شفاخانه انتقال داده شدند.
امروز پولیس سویدن اعلام نموده است که مرد گرفتار شده افغان بوده و 22 سال عمر دارد. گفته می شود او در سال 2017 اجازۀ اقامت موقت در سویدن را بدست آورده ودر ماه نوامبر سال گذشته درخواست تمدید اقامت نموده بود .او به دلیل ارتکاب جرایم کوچک در پیوند با مواد مخدر، دارای سابقۀ جرمی می باشد.
در یک خبر دیگر سارنوال Adam Rullman به تلویزیون سویدن گفته است از آن جایی که در حال حاضر دلیل و انگیزۀ ارتکاب جرم معلوم نمی باشد بناَ مرد مذکور به اتهام چند مورد تلاش برای قتل (همان هفت نفر مجروح) مظنون شناخته می شود. اما هرگاه معلومات بدست بیآید که اشاره به طرف تروریزم نماید در آن صورت این قضیه به اداره های واگذار خواهد شد که وظیفه دارند قضایا تروریستی را بررسی نمایند.
در مورد افراد مجروح گفته می شود که حالت سه تن شان ثابت می باشد در حالی که وضیعت سه تن دیگر وخیم بوده و هنوز هم تحت مراقبت قرار دارند.
ترجمه و تلخیص از احمد ضیاء دانش
منبع خبر
https://www.svt.se/…/dadet-i-vetlanda-det-har-vet-vi-om…
و
https://www.svt.se/…/22-aring-anhallen-utreds-inte-som…

گزارش تلویزیون سویدن از محکمه ابتدائیه مرد مظنون د رلینک زیر :

این مظنون د رمحکمه ابتدائیه گفته است که ”همه حرف ها دروغ است، من هیچ کاری نکردم” و هیچ نشانه از پشیمانی در حرفهایش دیده نمی شد.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/advokaten-raknar-med-att-22-aringen-haktas-i-dagLämna ett svar