پدر در جستجوی پسر

یکی از پناهجویان افغان در سویدن به اسم غلام علی نوروزی در جستجوی پسر زیر سن خود به اسم حمید نوروزی است که قبلا به سویدن پناهنده شده است . پدر نمیداند که فرزندش در کدام شهر سویدن سکونت دارد. او در نامه و صحبت تیلفونی از انجمن افغانها تقاضا نمود تا اعلان مفقودی پسرش را در سایت افغانها نشر گردد. از آنعده هموطنان عزیز که با حمید نوروزی آشنایی دارند ، صمیمانه تقاضا میگردد که با جناب غلام علی نوروزی به شماره تیلفون 0769620522 در تماس شوند

 Lämna ett svar