يک پناهجوي افغان در معرض اخراج

يک پناهجوي افغان بنام نجيب شماره تيلفون0737336666 که در نظارتخانه اداره مهاجرت واقع مارشتاي ستوکهولم زير نظارت است ، اطلاع داد که وي قرار است بتاريخ 16 دسامبر به کابل ديپورت شود. او مدت چهار سال در سويدن زندگي نموده واز ولايت کنر افغانستان ميباشد.او علاوه نمود که دو پناهجوي افغان ديگر نيز درين نظارتخانه زير نظارت استند. او اين خبر را غرض آگاهي پناهجويان که در معرض خطر گرفتاري قرار دارند ، براي نشرارسال نمود Lämna ett svar