ویژه برنامه تجلیل ار روزمادر در سویدن

از روز مادر در سویدن در آخرین یکشنبه ماه می هر سال تبجیل بعمل می آید. این فرخنده روز با یک برنامه ویژه پیامها ، دکلمه اشعار و کنسرت هنرمند ورزیده و خوش صدا مجتبی محب با گردانندگی خانم فریبا چرخی به تاریخ 29 ماه می روز یکشنبه از ساعت 17.00 الی 19.00 بطور دیجیتال تجلیل میشود و از طریق فیسبوک افغانهای سویدن و تلویزیون بهار بطور زنده پخش میگردد. 

https://www.facebook.com/afghanha.se

http://bahartv-af.com/?page_id=1176Lämna ett svar