ویدیوی تجلیل از روز جهانی زن در شهر استاکهولم مارچ 2019

روز جهانی زن توسط شورای زنان انجمن افغانها در سویدن به روز شنبه مورخ 9 مارچ 2019 دریک فضای فامیلی در رستورانت سلطانی تجلیل بعمل آمد . برنامه از دوبخش تشکیل یافته بود : بخش صحبت ها  و بخش کنسرت احمد مرید . گردانندگی بخش اول را خانم فریبا چرخی و گردانندگی بخش دوم را جناب رامشگر بعهده داشتند. فلمبرداری توسط استدیوی ( Z) صورت گرفته است. Lämna ett svar