ورود کم پناهجویان صغیر افغان به سویدن

برطبق گزارش رادیوی سویدن ورود پناهجویان صغیر افغان به سویدن به دلیل مقررات سختگیرانه در سرحدات بین مقدونیه و یونان و کنترول اسناد هویت در سرحدات سویدن بطور چشمگیر کاهش یافته است 

ورود پناهجویان صغیر افغان در نومبر 2015 رقم بالا یعنی 7113 پناهجوی صغیر را تشکیل میداد ، در جنوری 2016 این تعداد پناهجویان به 600 تن و در فبروری 2016 به 60 تن تقلیل یافت. در نیمه اول ماه مارچ ورود پناهجویان صغیر تا 12 نفر کاهش یافت 

به باور ( Anna-Karin Johansson) جنرال سکرتر کمیته سویدن برای افغانستان در افغانستان بیشتر از سی سال جنگ ادامه داشته و این پناهجویان تلاش میورزند که از وضعیت جاری وخیم امنیتی فرار نمایند.

و اما مقررات سختگیرانه هم در سرحدات یونان با مقدونیه و هم کنترول اسناد هویت در سرحدات سویدن باعث کاهش چشمگیر ورود پناهجویان صغیر افغان به سویدن شده است . بیشتر در سایت رادیوی سویدن در لینک زیر بخوانید

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6392999Lämna ett svar