هفتمین فستیوال سینمای افغانستان در استاکهولم

قرار است از تاریخ 26 الی 27 سپتمبر هفتمین فستیوال سینمای افغانستان در شهر استاکهولم برگزار شودLämna ett svar