هشتم نومبر 2015 روز پدر در سویدن

یکشنبه هشتم نومبر ۲۰۱۵ روز پدر در سویدن است

Grattis på fars dag!

انجمن افغانها در سویدن این روز خجسته را به تمام پدران تبریک و تهنیت میګوید

 

دومین یکشنبه ماه نومبر هر سال  (امسال برابر است با هشتم نومبر ۲۰۱۵) ، روزپدر در سويدن نامگذاري شده است . در سويدن براي بزرگذاشت ارزش پدر در خانواده ها، روزيکشنبه دوم ، ماه نومبر بنام روز پدر مسما گرديده است که همزمان در کشور هاي فنلند ، ناروي و استونيا نيز تجليل بعمل مي آيد . اين روز براي اولين بار در امريکا تجليل شد که امسال اين روز صد ساله گرديد . در سويدن براي اولين بارروز پدر در سال 1931 تجليل گرديد . روز پدر در کشور هاي مختلف به روز هاي متفاوت تجليل ميگردد

روز های پدر در سویدن تا سال ۲۰۲۵ طی جدول زیر

Fars dag 2015, 2016 och mer

Här hittar du datum för bl.a. Fars dag 2015 och Fars dag 2016.
Du kan också se vilken veckodag denna helgdag infaller och hur många dagar det är kvar till denna helgdag.

Datum
Helgdag
Dag
8 november 2015 Fars dag 2015 söndag
13 november 2016 Fars dag 2016 söndag
12 november 2017 Fars dag 2017 söndag
11 november 2018 Fars dag 2018 söndag
10 november 2019 Fars dag 2019 söndag
8 november 2020 Fars dag 2020 söndag
14 november 2021 Fars dag 2021 söndag
13 november 2022 Fars dag 2022 söndag
12 november 2023 Fars dag 2023 söndag
10 november 2024 Fars dag 2024 söndag
9 november 2025 Fars dag 2025 söndagLämna ett svar