هارون سادات فارغ التحصیل فاکولته طب سال 2019

به سلسله معرفی فارغ التحصیلان سال 2019 از موسسات عالی تحصیلی اینک به معرفی هارون جان سادات که دیپلوم از فاکولته طب را دریافت نموده است، میپردازیم:

هارون سادات 17 سال قبل با خانواده خویش به سویدن آمد  . او بعد از فراغت ازجمنازیوم ( لیسه)  در سویدن به تعقیب برادرش سلیمان سادات شامل فاکولته طب پوهنتون ( Pécs Universitet) در هنگری گردید . برادرش سال گذشته فارغ همان پوهنتون شد واکنون در یک شفاخانه  واقع نیشوپنگ بحیث داکتر طب ایفای وظیفه مینماید . وهارون سادات نیز بعداز  ختم موفقانه فاکولته طب آماده اجرای وظیفه بحیث داکتر در یکی از موسسات صحی سویدن میباشد.

انجمن افغانها در سویدن فراغت از فاکولته طب را برای سلیمان جان ، تمام اعضای خانواده محترم شان تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برایش آرزو مینماید.  

Haroon Saadat och Sulaiman Saadat som har bott i Sverige ca 17 år har tagit sin läkarexamen från Pécs Universitet i Ungern.

De har pluggat, jobbat och nu äntligen nått sitt mål.

I framtiden vill de hjälpa vårt folk i Afghanistan och de uppmuntrar alla till att dra nytta av möjligheterna som vi har här.  Det är aldrig försent.Lämna ett svar