نیاز به ترجمانان دری و پشتو

شرکت ترجمانی ( Semantix) به ترجمانان به زبانهای مختلف نیاز دارد. غرض اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت مراجعه نمایید:

Semantix 

http://www.semantix.se/jobb/jobba-som-tolk/lediga-tjanster/?id=2601

 Lämna ett svar