نگرانی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشری در افغانستان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در گزارش سالانه خود نسبت به وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش نوشته که دولت افغانستان نتوانسته آنگونه که لازم است از حقوق بشری شهروندان خود حمایت کند.

افزایش کشتار غیرنظامیان، ادامه خشونت علیه زنان، تحدید آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت های قومی و اجرای مجازات اعدام در افغانستان، از نگرانی های اساسی سازمان ملل متحد در این گزارش است.

در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان، با وجود ضمانت های که در قانون اساسی این کشور وجود دارد و با توجه به تهعداتی که در برابر قوانین بین المللی دارد، نتوانسته از حقوق زنان را بطور لازم محافظت کند.

با این حال، گزارش تاکید کرده که زنان در افغانستان پس از فروپاشی حکومت طالبان، به پیشرفت هایی در عرصه آموزش و پرورش، اشتغال و مشارکت سیاسی، دست یافته اند.

سازمان ملل متحد در این گزارش به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده که تلاشهای بیشتری برای بهبود وضعیت حقوق بشری در این کشور انجام داده و از مشارکت زنان در انتخابات پیش رو، حمایت کند.

گزارش همچنین از دولت افغانستان خواسته است که در مورد اجرای مجازات اعدام، با توجه به مشکلاتی که در نظامی قضایی این کشور وجود دارد، تجدید نظر کند.

بشیر پیمان

در کابل

منبع :  بي بي سيLämna ett svar