نماز عید در مسجد افغانها

انجمن افغانها در سویدن حلول عید سعید فطر را به تمام افغانهای عزیز تبریک و تهنیت میگوید

مسجد افغانها واقع روگسوید روز جمعه مورخ 17 جولای 2015 نماز عید را در ساعات زیر برنامه ریزی نموده است
در روز اول عید سه نوبت نماز عید در ساعت های هفت 7.00 و هشت 08.00 و نه 09.00 صبح ادا میگرددLämna ett svar