نظام پناهنده پذیری در اتحادیه اروپا باید تغییرکند

پیشنهاد برای تجدیر نظر در مقررات دوبلین

نظام و مقررات پذیرش پناهنده در کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا مانند سابق کار نمی کند. سیاستمدارن اتحادیه ی اروپا اعلام کرده اند که مقررات و سیستمی که باید به پرونده ی پناهجویان در ورود به اولین کشورعضو اتحادیه رسیدگی کند، کارآیی خود را ازدست داده است

 

این مقررات به خوبی انجام نمی شوند و برای نمونه، ثبت نام پناهجویان و انگشت نگاری از آنها به صورتی که باید انجام نمی گیرد. دراین زمینه می توان به ایتالیا اشاره کرد که اکثر پناهجویانی که به این کشور وارد می شوند، اجازه پیدامی کنند که بدون انگشت نگاری و ثبت شدن نام و مشخصاتشان از آنجا خارج شده و به آلمان و یا سویدن سفرکنند.  یکی از نمایندگان پارلما ن اروپا در مذاکرات مربوط به مقررات دوبلین، سیسیلیا ویکستروم از حزب لیبرال مردم عنوان می کند که سیستم سابق به درستی کار نمی کند و خواهان تجدید نظر درآن است. او مقررات دوبلین را برای شرایط امروز دیگر مناسب نمی داند

هیشام اهل سوریه در گفتگوئی با رادیو سویدن عنوان می گوید که به پلیس ایتالیا گفته بود که نمی خواهد از او انگشت نگاری شود زیرا قصد دارد از ایتالیا به سوئد برود و آنها از او پذیرفتند.   او یکی از ۱۷۰ هزار پناهجوئی ست که سال گذشته توسط نیروی دریائی ایتالیا درآب های مدیترانه  نجات پیداکردند. اکثریت این افراد، ایتالیا را به قصد آلمان و سوئد ترک کرده اند، کشورهائی که  در حال حاضر نیمی از پناهجویان اروپا را می پذیرند. با توجه به این که از هیشام و تعداد زیادی از پناهجویان دیگر درایتالیا انگشت نگاری نشده، نمی توان ثابت کرد که آنها از ایتالیا وارد اتحادیه ی اروپا شده اند. مارتین لینده یکی از مسئولان اداره کل امورمهاجرت عنوان می کند که موضوع اصلی، داشتن مدرک است. او می گوید که بیشتر پناهجویان از کشورهای جنوب اروپا می آیند و اگر آنها وارد کامپیوتر نشوند نمی توان گفت که کشور دیگری دراین زمینه مسئول است. تعداد پناهجویانی که دربایگانی اتحادیه اروپا ثبت و انگشت نگاری نمی شوند افزایش یافته است. 

منبع : رادیوی پژواک 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6087026Lämna ett svar