نشست وزرای دفاع اتحادیۀ اروپا و مسئلۀ افغانستان

استن تولی­فورش وزیر دفاع سوئد( سويدن ) روز گذشته در اجلاس غیررسمی وزرای دفاع کشورهای اتحادیۀ اروپا که در یوتبوری تشکیل شد تلاش کرد تا وزرای دیگر کشورهای اروپائی را قانع کند که از نیروهای نظامی اروپا در افغانستان بهره­برداری بیشتری شود

Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix.

 استن تولی­فورش Sten Tolgfors

گزارش و نقطه نظريات محترم دکتور اکرم عثمان پيرامون حضور نيروهاي نظامي خارجي در افغانستان 

 گزارش نشست وزرای دفاع اتحادیۀ اروپا و مسئلۀ افغانستان

دکتر محمد اکرم عثمان
فرهنگیان

استن تولی­فورش  وزیر دفاع سوئد روز گذشته در اجلاس غیررسمی وزرای دفاع کشورهای اتحادیۀ اروپا که در یوتبوری تشکیل شد تلاش کرد تا وزرای دیگر کشورهای اروپائی را قانع کند که از نیروهای نظامی اروپا در افغانستان بهره­برداری بیشتری شود. وزیر دفاع سوئد در این باره معتقد است که اتحادیۀ اروپا برای واکنش سریع در افغانستان از آمادگی نظامی برخوردار است. به گفتۀ استن تولی­فورش نیروهای نظامی اتحادیۀ اروپا می­توانند با یک فرجۀ ده روزه وارد عملیات شوند. وزیر دفاع سوئد روز گذشته در گفتگوئی با بخش خبری رادیو سوئد می­افزاید آن چه در اجلاس مطرح کردم این پرسش بود که آیا ما از آمادگی سیاسی هم برای اجرای عملیات برخورداریم؟
به باور وزیر دفاع سوئد این موردی است که باید در آینده بر آن کار شود.

کشور سال گذشته با نیروی واکنش اضطراری کشورهای شمالی  در افغانستان حاضر شد.
 از اول ژانویۀ سال ۲۰۰۷ مقرر شد که هر شش ماه نیروهای نظامی دو کشور اروپائی برای حفاظت از صلح و آرامش در منطقه برای اجرای عملیات احتمالی اضطراری در این کشور به حال آماده باش باشند. اما از زمانی که این سیستم به اجرا گذاشته شد هیچ نیروی نظامی از کشورهای اروپائی به منطقۀ افغانستان اعزام نشدند. استن تولی­فورش وزیر دفاع سوئد معتقد است که نیروهای واکنش سریع اروپائی آن چنان سرعتی ندارند. وی در گفتگوئی با اکوت، بخش خبری رادیو سوئد با بیان این مثال که آخرین باری که از نیروهای واکنش سریع اروپا استفاده شد دو سال پیش بود که این قاره نیروهای حافظ صلح خود را برای مراقبت از پناهندگان چاد به مرزهای این کشور با سومالی فرستاد؛ گفت:
همزمان که ما دو نیرو در حال آماده­باش داشتیم که می­توانست وارد عمل شود، کار جابجائی نیروهای اروپائی آهنگی آرام داشت.
به هر صورت در اجلاس روز گذشتۀ وزرای دفاع اروپا، استن تولی­فورش نتوانست همتاهای اروپائی خود را به بهره­جوری بیشتر از نیروهای این کشورها در افغانستان متقاعد کند، هر چند نتیجۀ اصلی این نشست در ماه نوامبر سال جاری روشن خواهد شد. به نظر می­آید که کشورهای دیگر حوزۀ اتحادیۀ اروپا، دغدغۀ سوئد را برای عملیات بیشتر نیروهای حافظ صلح در افغانستان نداشته باشند. برای نمونه گئوسپه کوسیگا  وزیر دفاع ایتالیا معتقد است که نیروهای حافظ صلح اروپا نیروهای دفاعی هستند که تنها در شرایط اضطراری باید مورد استفاده قرار گیرند.
دکتر محمد اکرم عثمان روشنفکر افغان از زمرۀ کسانی است که وجود نیروهای اروپائی را در افغانستان برای تامین امنیت این کشور ضروری می­داند. نقطه­نظرات محمد اکرم عثمان را می­توانید در فایل صوتی مربوط به این گزارش بشنوید!  گزارش نشست وزرای دفاع اتحادیۀ اروپا و مسئلۀ افغانستان

گزارشگر: طاهر جام برسنگ

taher.jambarsang@sr.se

منبع : سايت پژواک

 

 

 Lämna ett svar