هدایت وزارت خارجه افغانستان به سفارتخانه ها

به دنبال تقاضای وزیر امور مهاجرین عودت کنندگان افغانستان از کشور های اروپایی پیرامون متوقف ساختن دیپورت پناهجویان افغان ، اینک وزارت خارجه افغانستان به ده سفارتخانه افغانستان قرار زیر هدایت عاجل صادر نموده است

متن مکتوب (عاجل) وزارت امور خارجه افغانستان به سفارت خانه هایی

سفارت ج.ا.ا مقیم سویدن
 سفارت ج.ا.ا مقیم ناروی
 سفارت ج.ا.ا مقیم بریتانیا
 سفارت ج.ا.ا مقیم آسترالیا
 سفارت ج.ا.ا مقیم هالند
 سفارت ج.ا.ا مقیم ویانا
 سفارت ج.ا.ا مقیم هنگری
 سفارت ج.ا.ا مقیم بلجیم
 سفارت ج.ا.ا مقیم فرانسه
سفارت ج.ا.ا مقیم سویس
با در نظر داشت اوضاع جاری کشور و عدم آمادگی های لازم جهت پذیریش مهاجرین بدینوسیله هدایت داده میشود تا از صدور برگه بازگشت و صدور ویزه به گارد های اسکورت این افراد خودداری نموده و همچنان موضوع را رسماْ به اطلاع مراجع ذیربط کشور ها رسانیده تا موقتاْ پروسه اخراج اجباری را توقف دهند. قابل ذکر است که موضوع همچنان به اطلاع سفارت های کشور های مذکور مقیم کابل رسانیده میشود
با احترام
صلاح الدین ربانی
وزیر امور خارجه

از فیسبوک جناب احمد ذکی خلیلLämna ett svar