مژده به علاقمندان موسیقی

قرار است بخاطر آموزش آلات موسیقی از قبیل گیتار ، طبله و کیبوردو آواز خوانی کورس های مسلکی تحت نظر استاد سرشناس موسیقی افغانستان جناب قاسم رامشگر و استادان دیگر هفته دو روز در یکی از لوکالهای ABF  برای دو ساعت در برابر یک فیس معین در اغاز ماه جون 2019 برگزار گردد . علاقمندان آموزش آواز خوانی و آلات موسیقی  غرض ثبت نام هر چه زودتر به شماره  تیلفونهای  0707121388 ، 0727270981 و یا 0707512512 تماس بگیرند.Lämna ett svar