موافقت با حفظ اقامت برای خانواده ایرانی با وجود ارائه اطلاعات نادرستLämna ett svar