مهمان بستیار: محترم‌ قاسم رامشگر و ناگفته‌های زندگی شخصی و حرفه‌ای

.مهمان بستیار: محترم‌ قاسم رامشگر و ناگفته‌های زندگی شخصی و حرفه‌ای .محترم قاسم رامشگر از استادان مسلم موسیقی افغانستان در گفتگویی با برنامه ”چای با فاطمه” می گوید که چطور برای تدریس موسیقی در یک کشور جدید از صفر شروع کرده است. استاد رامشگر به فاطمه محسنی از رابطه خود با همسر و فرزندانش می گوید و اینکه چطور بین زندگی کاری و شخصی تعادل برقرار می کند. خصوصا اینکه با مشکل مصروفیت اعضای خانواده با موبایل چه می کند


 Lämna ett svar