معرفی یک گروپ هنری تازه وارد افغانها در سویدن

این گروه هنری موسقی  بنام (White page ) مسما میباشد که چهارهنرمند عضو آنها میباشد و در یک نامه عنوانی انجمن افغانها این گروه را چنین تعریف میکنند

با عرض سلام خدمت انجمن افغانها درسویدن

ما هر یک حجت الله حمیید ، مقصود سدید ، راتب رامش و رشاد افضلی تحصیلات خویش را در مکتب موسیقی در کابل به پایان م رسانده  ایم و بنا برمشکلات فراوان مجبور به ترک افغانستان به سویدن گشتیم

گروپ موسیقی ما به نام ( White Page) نامیده میشود که توانایی نواختن در سبک جدید راک و موسیقی افغانی را دارد و ضرورت به کمک و همکاری و حمایت شما افغانان عزیز داریم .برای معلومات بیشتر به وب سایت ما و یا به رفته و به نام ویا گوشه ای از ویدیو ها و کارکرد های ما را تماشا کنید

https://www.youtube.com/watch?v=_iDdc0cqsiw

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YcTlYyeuxIk

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUhz8nqFEqw 

 Lämna ett svar