”(معرفی کتاب به اسم ” پس از خاموشی (مجموعه داستانها

کتاب مجموعه داستانها بنام ” پس از خاموشی ” نوشته خانم فریبا چرخی مسوول شعبه فرهنگی انجمن افغانها در سویدن در این اواخر با قطع و صحافت زیبا در سویدن از چاپ برآمده است. 

”پس ازخاموشی”درحقیقت چشمدید ها، آیینه تمام نما و مصفای حقایق و رویداد هایی ایست که در وطن درد دیده ما گذشته است و از  دید یک خبرنگار با رسالت بازتاب یافته، نوستالوژی و درد دوری از میهن است که از عمق قلب پاک یک ژورنالیست آگاه، چون مروارید درخشان زینت بخش برگه های کاغذ شده است.

این کتاب که به غنای فرهنگی ما در غربت افزوده است، قابل ستایش و تمجید میباشد. تدوین کننده آن یکی از بانوانی میباشد که خشونت را در چند قدمی اش احساس نموده، او بازگو کنندۀ اسیر بودن زن و خشونتی است که هنوز هم میلیون ها همنوع اش در جامعه مرد سالار در گیر هزاران درد و مصایب اجتماعی اند. رهایی و آزادی زن ابعاد گوناگون دارد، مهمترین آن عبارت است از آگاهی یابی و انسجام یابی زنان است، تا زمانی که خود زنان چراغ خرافه گرایی و نه گفتن در برابر مردسالاری را با دستان خود بلند نکنند، اهریمن خشونت کماکان به سلطه اش ادامه خواهد داد. این کتاب با شیوه املا و انشای زیبای پارسی-دری نگاشته شده که در آن روش همگون نوشتاری کاربرد دارد. این مجموعه از نخستین تجربه های خانم فریبا چرخی میباشد که حاوی بهترین برچیده ها از خامه های وی در  در این کتاب گرداوری شده است.

دید نویسنده از جامعه و مردم نسبت به احساسی و درک اش در قبال  انها او را واداشته است تا بیانگر ناگفته های مرموز دل های داغدار و غمناک مردم خویش باشد درد ها و فریاد های حقیقی را در قالب داستان های کوتاه بیان کرده سپس آنرا در قالب کتاب جمع  نموده و بدسترس علاقمندان آن قرار داده تا باشد بدینوسیله کاری در جهت اینکه خوانندگان را به همدردی، همدیگر پذیری و همدلی دعوت کند .

خوانش این مجموعه را به دوستداران ادبیات و فرهنگ افغانستان پیشنهاد و سفارش مینماییم.

***

تقریظ و تمجید

کتاب ”پس از خاموشی” که نتیجه کار و تلاش پیگر خانم فریبا چرخی بوده، یکی دیگر از جوهر های ناب کان ادب و فرهنگ بیرون مرزی افغانها میباشد. فریبا چرخی فرزند خانوادهء بزرگ چرخی ها است، همانطوری که بزرگان این خانواده در عرصه نظامی و سیاسی بخصوص در کسب استقلال یادگار های درخشان از خود دارند، نوه این خانواده همچنان در راستای کار های مطبوعاتی و فرهنگی درخشش داشته است. فریبا چرخی دارای کرکتر آرام، صمیمی، اجتماعی، قاطع و پرتلاش است که همیشه به جلو نگریسته و برای رسیدن به مدارج بالا سعی متداوم مینماید. او از گوینده گی رادیو تلویزیون به کار ژورنالیستیک آغاز کرد، سالها کار پیگیر و گسترده در زمینه گوینده گی، گرداننده گی، برنامه سازی و مدیریت رسانه ها در اداره های دولتی و غیر رسمی در خدمت مردم و میهن بود. کار های ماندگاری در رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی از خود به یاد گار مانده است. بنابر علاقه مفرط به کار ها ژورنالیستیک و خبرنگاری در سالهای مهاجرت و دوری از وطن نیز بیشتر از بیش فعال میباشد.

فریبا در سال ۲۰۱۴ همکاری قلمی با مجلۀ بانو ( ناشر اندیشه های زنان افغانستان ) در اروپا را آغاز و بنابر استعداد و توانایی ها توانست به زود ترین فُرصت متصدی صفحه ( یک دریچه، هزار سخن ) و سپس به عضویت هیئت تحریر مجلۀ وزین بانو ارتقا نماید. اکنون او یکی از

اعضای هیئت تحریر با صلابت مجلۀ بانو میباشد. طوری که آگاهی داریم او در سویدن رادیو محلی به زبان های ملی افغانستان را تحت عنوان رادیو ”پیوستون” هم برای مدتی فعال نگهداشت. از این طریق بر علاوه معرفی فرهنگ افغانستان سعی مینمود تا فرزندان مرز و بوم خویش را نگذارد که از زبان مادری بیگانه شوند. این خدمت فریبا چرخی برای جامعه فرهنگی افغانستان در بیرون مرز فراموش ناشدنی است. او شماری از گفتار و نوشتار خود را که در اوضاع و احوال مختلف اعتراض ها و فریاد هایش را به گوش هموطنان و جهانیان رسانیده است در این مجموعه گِرد آورده است. ”پس از خاموشی” در حقیقت چشمدید ها، آیینه تمام نما و مصفای حقایق و رویداد هایی ایست که در وطن درد دیده ما گذشته است و از دید یک خبرنگار با رسالت بازتاب یافته، نوستالوژی و درد دوری از میهن است که از عمق قلب پاک یک ژورنالیست آگاه، چون مروارید درخشان زینت بخش برگه های کاغذ شده است.

این کتاب که به غنای فرهنگی ما در غربت افزوده است، قابل ستایش و تمجید میباشد. تدوین کننده آن یکی از بانوانی میباشد که خشونت را در چند قدمی اش احساس نموده، او بازگو کنندۀ اسیر بودن زن و خشونتی است که هنوز هم میلیون ها همنوع اش در جامعه مرد سالار در گیر هزاران درد و مصایب اجتماعی اند. رهایی و آزادی زن ابعاد گوناگون دارد، مهمترین آن عبارت است از آگاهی یابی و انسجام یابی زنان است، تا زمانی که خود زنان چراغ خرافه گرایی و نه گفتن در برابر مردسالاری را با دستان خود بلند نکنند، اهریمن خشونت کماکان به سلطه اش ادامه خواهد داد. این کتاب با شیوه املا و انشای زیبای پارسی-دری نگاشته شده که در آن روش همخوانی نوشتاری کاربرد دارد. این مجموعه از نخستین تجربه های خانم فریبا چرخی میباشد که حاوی بهترین برچیده ها از خامه های وی در شماره های مجلۀ بانو و سایر نوشته های او میباشد. خوانش این مجموعه را به دوستداران ادبیات و فرهنگ افغانستان پیشنهاد و سفارش مینمایم. موفقیت مزید شان آرزوی من است. با حرمت

صدیق وفا.Lämna ett svar