معرفی برخی وکلای پناهجویان

در لینک زیر اطلاعات مفید غرض انتخاب وکیل و در اخیر آن لست وکلای پناهجویان که با پناهجویان افغان کار نموده ویا مینمایند و تجارب کافی دارند معرفی شده است . غرض مطالعه لطفا لینک زیر را کلیک کنید:

https://www.afghanha.se/2009-01-21-22-12-38/2009-01-21-22-13-08/59-2011-10-31-19-29-11.htmlLämna ett svar