مسیح جان بهترین ورزشکارمسابقات بوکس استاکهولم

 روز شنبه مورخ 8 نومبر 2014 در استاکهولم مسابقات مهم بوکس میان تیم های شهر استاکهولم وایرلند در شهر استاکهولم برگزار گردید. در این مسابقات مسیح جان بوکسر جوان افغان در وزن 60 کیلو گرام مقام اول را احراز نمود و بهترین ورزشکار این مسابقات شناخته شد

در این مسابقات یک ورزشکار جوان دیگر افغان شبیر جان در وزن 57 کیلوگرام نیز اشتراک داشت که او هم در این مسابقات برنده شد و مقام اول را اخذ نمود

انجمن افغانها در سویدن این موفقیت را برای هر دو ورزشکار افغان هریک مسیح جان و شبیر جان و ترینر شان جناب اجل عمر صمیمانه تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برای شان آرزو مینماید

 Lämna ett svar