قوانین جدید و تغییرات قانونی که از اول جولای 2020 در سویدن نافذ می‌شود

قوانین جدید و تغییرات قانونی که از اول جولای 2020 در سویدن نافذ می‌شود

امروز اول جولای برخی قوانین جدید اجرایی می‌‍شود. در برخی موارد تغییراتی در قوانین قبلی ایجاد شده است که خلاصه از مهم ترین آنها اینجا توضیح داده شده است.

مجازات افرادی که متهم به خشونت ناموسی باشند تشدید شده است. زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای ازدواج کودکان قابل پی‌گرد خواهد بود. اگر چنین ظنی وجود داشته باشد مقامات می‌توانند خانواده‌ها و یا افراد مورد نظر را از سفر به خارج از کشور منع کنند. این اقدامات قانونی به منظور جلوگیری از ازدواج‌ اجباری کودکان و ختنه زنان، اتخاذ شده است.

افرادی که در مرخصی توان بخشی بیش از ۳۰ روز باقی بمانند کمک هزینه توانبخشی را بدون اینکه نیاز به درخواست مجدد برای کمک هزینه استعلاجی داشته باشند، می‌توانند دریافت کنند. هیچ تغییری در میزان این کمک هزینه ایجاد نشده است.

از امروز( اول جولای 2020)  پخش تصاویر از اطاق جلسات دادگاه ( محکمه ) غیر قانونی است.( گفتنی است که قبلا تصویر و عکس گرفتن در سالونهای محکمه ها ممنوع شده بود و امکان دارد که این تصاویر در شبکه ها وجود داشته باشد ولی اکنون پخش این تصاویر ممنوعه نیز ممنوع قرار داده شدـ سایت افغانها ) .

امکان بررسی سریع برخی پرونده‌ها ( دوسیه ها ) در اداره امور زندان‌ها به وجود آمده است. اکنون دادگاه‌ها( محکمه ها )  و اداره رسیدگی به امور زندان‌ها می‌توانند پرونده‌هایی ( دوسیه )  را که متهم آن باید در یکی دیگر از کشورهای اروپایی دوره مجازات خود را سپری کند، سریعا بررسی کند.

مقررات جدید در زمینه آزادی‌های مشروط برای بزهکاران تدوین شده است. اداره رسیدگی به امور زندان‌ها اکنون امکانات بهتر در دست دارد تا افرادی که بصورت مشروط آزاد شده اند را کنترول کند. این مقررات برای شهروندان سویدن و خارجی قابل اجرا است.

پس از این امکان پرداخت ۱۵۰۰ کرون از سوی دولت به عنوان خسارت برای قربانیان بزهکاری وجود نخواهد داشت( کمافی السابق خواهد پرداخت  ـ سایت افغانها). پیش از این در صورتی که بزهکار نمی‌توانست به فرد قربانی خسارت پرداخت کند، دولت این مبلغ را پرداخت می‌کرد[ این متن اشتباه است .در تغییرات کنونی صرف چگونگی پرداخت غرامت به قربانیان جرم تغییر نموده است . بدین معنی که مجرم از پرداخت 1500 کرون بعنوان خسارت جرم ، نمیتواند کسر از مالیات نماید. قبلا مجرم میتوانست مبلغ 1500 کرون را که به قربانی می پرداخت از مالیه خود مبلغ 1500 کرون را کسر نماید.]

از اول جولای امسال تا اخر سال امکان دریافت کمک هزینه جدید بوجود آمده است. این کمک هزینه بنام کمک هزینه بیماری‌ قابل پیشگیری نامیده می‌شود که برای افرادی در نظر گرفته شده است که در گروه‌های تحت خطر هستند و نمی‌توانند در جریان پاندیمی کرونا کار کنند. حداکثر مقدار این کمک هزینه در روز ۸۰۴ کرون تعیین شده است و تا ۹۰ روز امکان استفاده از آن  وجود دارد.

کمون‌ها مسئول بررسی وضعیت رستورانت‌ها در جریان پاندمی کرونا خواهد بود. به این منظور ۷۵ میلیون کرون حمایت مالی اختصاص داده شده است.

قوانین جدید برای پذیرش پناهجویان در کمون‌ها از امروز اجرایی خواهد شد. پس از این اگر پناهجویی در یکی از ۳۲ منطقه‌ای که دولت به عنوان مناطق آسیب‌ پذیر اجتماعی-اقتصادی معرفی کرده است، مسکن گزین شود، کمک هزینه روزانه دریافت نخواهد کرد [متن از رادیوی سویدن به زبان فارسی دری میباشد ] .

در لینک زیر این تغییرات را میتوانید به زبان سویدنی بخوانید:

https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/945536-har-ar-nya-lagar-och-regler-som-borjar-galla-1-juli-2020?fbclid=IwAR3B_Xl311ZqVDP9MY_pgCC8vobNKsI2xAP2MjE-5OqUoHjniQisC-K-qrQLämna ett svar