قوانین جدید وضعیت افراد بدون سند را بهبود می‌بخشد

یکی از بحث برانگیز ترین تغییر قوانین منع عکس‌برداری و فلمبرداری در حریم خصوصی افراد و یا محلاتی مانند اطاق انتخاب لباس در مغازه‌ها، است. برخلاف این عمل جرم نیست اگر عکاسی انگیزه خبرنگاری داشته باشد، ولی تعدادی نسبت به این قانون کم باور هستند. سخنگوی اتحادیه خبرنگاران، یوناس نوردلینگ، در زمانی که روی این قانون کار می‌شد، چنین گفت
در این زمان که تعداد زیادی از مردم یک کمره (دوربین) در جیب دارند، در جامعه معمول است که ما از عکاسی و عکس‌های خواننده‌های خود در خبرنگاری استفاده می‌کنیم، با اجرای این قانون خطر آن می‌رود افراد با هراس از اینکه جرمی را مرتکب شوند، عکاسی نکنند

قانون دیگری که به تصویب رسیده مجازات حداقل افرادی را که از کودکان سوء استفاده خشن جنسی می‌کنند، از شش ماه به یک سال ازدیاد می‌دهد. علاوه بر این برخی از خشونت‌های جنسی قرار است در ردیف تجاوز جنسی بیایند. در عین حال اصطلاح وضعیت بیچارگی ( hjälplöst tillstånd) از بین می‌رود و در عوض از ”در معرض وضعیت خاص ”     (  särskilt utsatt situation)در قضاوت‌های پرونده‌های (دوسیه های) جنسی استفاده خواهد شد.
اجبار عقیم شدن افرادی که تغییر جنسیت می‌دهند در سال گذشته برداشته شد، ولی تغییراتی در این قانون از اکنون به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. پارلمان سویدن اظهار داشت که این قانون با توافقنامه‌های بین المللی در مورد حقوق بشر مطابقت نداشت.
ساعات تدریس ریاضی برای صنوف اول تا سوم در مکاتب ازدیاد می یابد. از حالا به بعد بیشتر از ۱۰۰۰ ساعت در سال به شاگردان ریاضی تدریس می‌شود. علاوه بر این مکاتب نمی‌توانند ساعات تدریس مضامین اصلی مانند زبان سویدنی، زبان انگلیسی و ریاضی را بخاطر تدریس مضامین دیگری، محدود کنند.
موقعیت افراد بدون سند( papperlösa) در جامعه بهتر می‌شود. افرادی که بدون ویزا و یا اقامت در سویدن زندگی می‌کنند، همان کمک صحی و درمانی را که پناهجویان مستحق هستند، دریافت خواهند کرد.
کودکان خانواده‌های بدون سند ( papperlösa)حقوقی را بدست می‌آورند که دیگر کودکان در سویدن دارند. به این کودکان حق رفتن به مکتب داده می‌شود، با وجودیکه قانون آموزش اجباری کودکان بدون سند را در بر نمی گیرد. این تصمیم از طرف شمار زیادی استقبال شد، ولی بازرسی‌هایی که از طرف اداره تفتیش مکاتب انجام یافته، نشان می‌دهد که تمام کومیون‌های سویدن به انجام این کار آمادگی ندارند. به عقیده ان_مری بیگلر، دبیرکل اداره تفتیش مکاتب، زمانی که مکاتب نمی‌دانند این کودکان کی هستند و چه پیش زمینه‌یی دارند، نمی‌توانند جایی برای آن‌ها آماده کنند. نتیجه این می‌شود که کودکان بدون سند و والدین آن‌ها نمی‌دانند که از حق مکتب رفتن برخورد هستند.
– ما نیاز به همکاری با انستیتوت‌های دیگر در جامعه داریم. سازمان‌های زیادی هستند که می‌خواهند این گروه را کمک کنند. از طریق این سازمان‌ها می‌توان به افراد بدون سند خبر داد که حق آموزش در مکاتب را دارند و کومیون‌هایی هم هستند که در این زمینه امکانات بهتر از دیگران دارند.

قوانین دیگری که به اجرا در میایند:
– تعداد بیشتر افراد اجازه نصب کمره‌های مداربسته در مغازه‌ها و دربخش‌های مختلف ترافیک شهری را دارند.
– یک قدم جدید در حرفه معلمی معرفی می‌شود. معلمین که تجربه و درجه تحصیلی در مقطع فوق لیسانس دارند، می‌توانند خود را معلم درجه اول (legitimerad förste lärare)بنامند.
– کسانی که در خارج از سویدن از کودکان سکس خریداری می‌کنند، آن‌ها در سویدن بدون در نظر داشت قانون کشوری که در آن معامله صورت گرفته، مجازات می‌شوند.
– صاحبان و دارنده‌های کشتی می‌توانند از نگهبان‌های مسلح استفاده کنند. هدف از این کار جلوگیری از ربودن کشتی توسط دزدان دریایی در آب‌های دور و بیگانه است.
– داشتن مجوز برای کارکردن به عنوان کمک کننده افراد ( personlig assistans) ضروری می‌شود. شرایط اقتصادی برای شرکت ها هم در این زمینه تنگ‌تر خواهد شد تا شمار نیروهای غیر جدی در بازار کاهش یابد.

شکیلا عیدی زاده
بخش فارسی رادیوی بین المللی سویدن

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5579945Lämna ett svar