قضیۀ ساره توسط محکمۀ اتحادیۀ اروپا مورد بررسی قرار میگیرد

ساره یک دختر افغان است که در 15 سالگی وادار به ازدواج اجباری با مردی گردید که 11 سال از او بزرگتر بود. او به سویدن فرار نمود ولی دولت سویدن میخواست او را دوباره به افغانستان برگرداند. اما روز جمعه محکمۀ اتحادیۀ اروپا برای حقوق انسانی اطلاع داد که محکمۀ مذکور قضیۀ ساره را بررسی مینماید. همچنان محکمۀ اتحادیۀ اروپا از دولت سویدن نیز خواست تا مانع اخراج ساره گردد. 
ساره که از این تصمیم محکمۀ اتحادیۀ اروپا خیلی خرسند است به نمایندۀ تلویزیون سویدن گفته است از این که دیگر پولیس به دنبال او نمی باشد تا او را به طیاره نشانده (به افغانستان بفرستد) خوشحال است ولی در عین زمان از این که محکمۀ مذکور در مورد او چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد، اندکی هراس دارد.

منبع: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/polisen-kommer-inte-och-tar-mig

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sara-far-stanna-i-sverige-tills-vidare

ترجمه از  ض  دLämna ett svar