تظاهرات افغانهای سویدن برضد مداخلات پاکستان در امور افغانستان

روز چهار شنبه مورخ ۲۸ جولای ۲۰۲۱ یکتعداد زیادی افغانهای مقیم سویدن از شهر های مختلف در پیشروی سفارت پاکستان در استاکهولم تجمع نموده و اعتراضات شانرا برضد مداخلات روزافزون دولت و نهاد های نظامی و استخباراتی پاکستان د رامور داخلی افغانستان بیان نمودند وخواستار توقف مداخلات د رامور افغانستان، بستن لانه های تروریستی د رخاک پاکستان ، قطع حمایت از طالبان و مجبور ساختن طالبان به اعلام آتش بس در افغانستان گردیدند. در پایان تظاهرات قطعنامه به زبان انگلیسی صادر شد و به سفارت آنکشورتسلیم داده شد وکاپی های آن  به نمایندگی های  سیاسی کشور ذیدخل و وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد. این تظاهرات به ساعت دوبعد از ظهر شروع وحوالی ساعت سه ونیم عصر د رفضای همبستگی افغانی پایان یافت. اینک توجه  هموطنان به قسمت اول تظاهرات که از طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده ‍پخش گردید جلب میشود:

 

:قسمت دومLämna ett svar