قتل یک خانم حامله دار افغان توسط یکمرد افغان در دنمارک

یک زن 37 ساله افغان که حامله نیز بود توسط یک مرد 24 ساله افغان در شهر Holbæk دنمارک به قتل رسید
زن مذکور که کارمند یک vårdcentral (مرکز خدمات صحی) بود شام پنجشبه بعد از آن مورد حمله قرار گرفت که کار را تمام نموده و سوار موترش شده بود. قاتل که یک مرد 24 ساله افغان است او را از موتر بیرون کشیده و با چندین ضرب چاقو زخمی ساخت. وقتی زن مجروح به شفاخانه رسانیده شد، فوت نموده بود اما داکتران توانستند کودک که در بطن او قرار داشت را نجات بدهند. در اطلاعیۀ که شام روز جمعه نشر گردید گفته شده که کودک مذکور یک پسر است و با توجه به شرایط در حالت خوبی قرار دارد.
پولیس دنمارک گفته است تحقیقات در مورد این قضیه به شدت ادامه دارد و تا هنوز مواردی زیادی وجود دارد که باید مشخص ساخته شود. چاقوی که در این حمله به کاربرده شده است تا حالا پیدا نشده و انگیزۀ این جنایت تکان دهنده نیز تا اکنون معلوم نیست.

ترجمه از ض د
منبع خبر
https://www.expressen.se/nyheter/gravid-kvinna-hoggs-till-dods-i-danmark-en-man-gripen/?fbclid=IwAR3O_zHYMK8EHpuWkXwzH_n-g6BOnPlSG4SVG3bGGVeQCEcAtZ1zG18etrILämna ett svar