فوتبال ما قهرمان جنوب آسیا شد

http://www.youtube.com/watch?v=gNPTyp9_9g4

تیم ملی فوتبال افغانستان در بازیهای جنوب آسیا خوش درخشید، با پشت سر گذاشتن تیم ملی فوتبال هند، جام  قهرمانی را بدست آورد

با وجودیکه تیم ملی  فوتبال افغانستان نه حرفه ایست و نه امکانات کافی در دست دارد ولی عشق و مسئولیت پذیری فوتبالیستهای جوان و پرافتخار ما باعث شد تا: سدی شکستانده شود که تا هنوز سیاستمدارن ما موفق نشده اند ازین سد عبور نمایند یعنی سد پاکستان

 

پاکستان در نظر سیاسیون ما سد بزرگی است که عبور کردن از آن دل شیر میخواهد و عزم فرهاد و بازوان پرتوان رستم و به همین علت در عرصه سیاست همیشه دنباله رو کشورهای بیگانه منجمله پاکستان بوده ایم ولی فوتبالیستهای ما با اولین پیروزی در مقابل پاکستان به همسایگان فهماندند اگر ما را به حال خود ما واگذارید و از طریق توطئه و تزویر پیش نیایید؛ « توان ما بالا تر از شماست و این را به اثبات خواهیم رسانید»

سه پیروزی پیاپی و مهم ملی پوشان افغانستان در مقابل پاکستان، نیپال و هند، همه را بهت زده کرد و به تحیر واداشت و سراسر افغانستان را غرق شادی و سرور ساخت و همه ملت ما یکصدا شدند: « غرور آفرینان وطن پیروزی تان مبارک»

در زیر پوشش این موج پیروزی حتی جنگ «دانشگاه» و« پوهنتون» هم چندین ماه کار پارلمان را مختل کرد، رنگ باخت تا جائیکه یک هموطن در فیسبوکش چنین نوشته بود

دوست دارم این وطن را«گاه» او را«تون» او راجنگِ «دانشگاه» و «پوهنتون» او راپارلمانِ تنبل و بیکار و بی مضمون او را

یک هموطن دیگر چنین نوشته است

« من در کشوری زندگی میکنم که سیاستمداران ما در میان مردم نفاق می افگنند ولی ورزشکاران ما دلهای همه را پیوند میدهند و صداهای موفق و مکالف را به یک تگ صدا تبدیل میکند»

این اولین باریست که افغانستان چنین قهرمانی را بدست آورده است. الآن جاده های کابل و هرات و مزار شریف مملو از جشن و شادی و پایکوبی است

کشور ما در سالهای اخیر پیروزیهای مهمی را در عرصه های علم، فرهنگ، هنر، رسانه و به ویژه ورزش بدست آورد و به همه جهانیان ثابت شد که اگر به افغانها فرصت داده شود و امکانات مساعد گردد، توانائیهائی که تا هنوز در زیر غبار جنگ پنهان مانده است بطور سریع تبارز میکند و باعث نجات مردم میگردد

انجمن افغانها این پیروزی بزرگ را به ملت افغانستان و بخصوص قهرمانان تیم ملی فوتبال افغانستان تبریک و تهنیت میگوید

 

یک هموطن به افتخار این پیروزی چنین نوشته است

به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان تقدیم به هموطنان عزیز.

«دوست دارم این وطن را»

جاده های پُر ز گَرد و خاکِ او را

پالکِ نا پاکِ او را

در میانِ دود و آتش

مردمِ غمناکِ او را

دوست دارم این وطن را

سنگ او را 

جنگِ او را

ننگِ او را

جاده های پُر ز لای و تنگِ او را

چرس او را

بنگ او را

اقتصاد لنگِ او را

.دوست دارم این وطن را

کشمش و خشخاشِ او را

دیگ او راآش او را

در فرازِ کوهساران

مردمِ بدماش او را

دوست دارم این وطن را

توتِ او را

گنده های ارچه و شاه توت او را

انفجارِ مرمی و باروتِ او را

مزهء کشمش پنیر و آشک و ماغوتِ او را

.دوست دارم این وطن را

«گاه» او را«تون» او را

جنگِ «دانشگاه» و «پوهنتون» او را

پارلمانِ تنبل و بیکار و بی مضمون او را.

دوست دارم این وطن را

دوست دارم سرنوشتِ پیچ اندر پیچ او را

دوست دارمدست های خالی اش را

دوست دارم هیچِ او را

 

س خ فطرتLämna ett svar