فلم دوم گزارش از تورنمنت والیبال بین الافغانی در شهر استاکهولم

تورنمنت والیبال بین الافغانی در کشور های اسکندیناوی به اشتراک 22 تیم بتاریخ 15 اپریل در شهر استاکهولم برگزار شد که در آن تیم کابل الف مقام اول ، مربوط انجمن افغانها مقام اول ، تیم والیبال اوسترسوند مقام دوم وتیم والیبال ویکشو مقام سوم را دریافت نمودند. مسابقات ساعت 9 صبح شروع و حوالی ده شب پایان یافت.Lämna ett svar