فریبا چرخی: روز زن برای آگاهی‌دهی و دانستن حقوق انسانی است

امروز هشتم مارچ به عنوان روز بین‌المللی هبستگی زن‌ها تجلیل می‌شود، فریبا چرخی مسئول امور فرهنگی انجمن افغان‌ها در سویدن آگاهی زن را کلید مهمی در پیشرفت و آسودگی زن و خانواده می‌داند. ”متاسفانه زن‌های افغان در سویدن در قدم اول بیشتر با موضوعات مردسالاری و ناموسی در خانواده روبه رو می‌شوند.”

• به باور فریبا چرخی برخی از مردها چنین می‌اندیشیند که اگر زن از حقوق خود با خبر شود، در نهایت به جدایی و تلاق می‌انجامد. در حالیکه اگر مرد از شرایط آگاه باشد و زن از حقوق خود باخبر شود، اصلن تلاق در مسائل کوچک اتفاق نمی‌افتد.

• انجمن افغان‌ها در سویدن تجلیل از روز همبستگی بین‌المللی زن را روز گذشته از طریق آنلاین برگزار کرد و زن‌های فعال افغان در سویدن و دیگر کشورهای دنیا در مورد عرصه‌های مختلف زندگی زن افغان تبادله افکار کردند. ”زن‌های فعال در عرضه‌های قضایی، طبی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی حضور داشتند.”

بیشتر در لینک زیر بخوانید و بشنوید:

https://sverigesradio.se/artikel/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA?fbclid=IwAR2F6rsJcSxEyTH2CkE4CS2qCejT30u8rTAI8S3C9Ag1wjgix6xGhwTmv4oLämna ett svar