عید همه مبارک ! اخترمو نیکمرغه

انجمن افغانها در سویدن عید سعید فطر را به تمام افغانهای عزیز تبریک و تهنیت میگوید

!درونو افغانانو ، اختر مو نیکمرغه

http://www.youtube.com/watch?v=sBRaulxmNi4Lämna ett svar