!عیدمبارک، اخترمونیکمرغه

عید سعید فطر برای تمام افغان‌های عزیز مبارک باشد !
اختر مو نیکمرغه !
برای آنهائی که روزه گرفته بودند ، خداوند روزه ، نماز ، طاعات و عبادات شانرا قبول فرماید .
عید برای همه ما بهانه ای میگردد برای تجدید دیدار ها ، احوال پرسی ها و خوشی ها. روز های خوش عیدی برای تمام هموطنان آرزو مینماییم. Lämna ett svar