صدور اجازه اقامت دايمي براي يک پناهجوي افغان ونقش پاسپورت افغاني

يک پناهجوي افغان اطلاع داد که بعد از هفت سال اقامت در سويدن ، اقامت دايمي دريافت نموده است . همچنان آقاي نيما رستمي وکيل فارسي زبان ،چند روز قبل خبر داد که اداره مهاجرت براي آنعده   پناهجويان افغان که بعد از سپري شدن چهارسال از حکم اخراجي شان درخواست جديد ميدهند ، درصورت داشتن پاسپورت افغاني اجازه کار صادر مينمايد

:امروز نامهء از يک پناهجوي افغان به شرح زير اخذ نمودم

”سلام بر شما محترم سحر صاحب ! من بعد از مدت هفت سال زندگی در سویدن اجازه اقامت دایمی را دریافت نمودم.بعد از سپری شدن چهار سال از جواب رد نهایی سه هفته قبل درخواست پناهندگیی مجدد را نمودم و دو روز قبل از ادارۀ مهاجرت نامۀ را که ابلاغ کنندۀ اجازۀ اقامت دایمی بود دریافت نمودم.امروز با فرد مسوول در ادارۀ مهاجرت ملاقات داشتم و او شخصاً برایم گفت که موضع آنها در قبال افغانها نرمتر شده است.من امیدوارم که همۀ افغانهای که منتظر جواب استند و یا مدت طولانی را در بی سرنوشتی گذرانده اند اجازۀ اقامت دایم دریابند. باید خاطرنشان سازم که برادرانی که درخواست جدید مینمایند در صورت عدم داشتن پاسپورت افغانی از اخذ اجازۀ کار الی چهار ماه محروم خواهند بود. با احترام

22 Jul 2009, 06:07 ”
همچنان آقاي نيما رستمي وکيل فارسي زبان،چند روز قبل خبر داد که اداره مهاجرت براي آنعده   پناهجويان افغان که بعد از سپري شدن چهارسال از حکم اخراجي شان درخواست جديد ميدهند ، درصورت داشتن پاسپورت افغاني اجازه کار صادر مينمايد. به اين مفهوم که ديدگاه اداره مهاجرت در مورد چگونگي صدور پاسپورت افغاني تغيير يافته واين پاسپورت را بعنوان سند تعيين هويت غرض دريافت اجازه کار در سويدن قبول مينمايد . اما بدبختانه اداره مهاجرت  تاهنوز پاسپورت افغاني را بمنظور تعيين هويت در کل ( غرض دريافت تابعيت ) قبول نمي نمايد. اميدوارم پناهجويان مورد نظر افغان قبل از درخواست غرض دريافت اجازه کار ، مسئله هويت خود را حل نمايند . درصورت عدم حل هويت ، اداره مهاجرت اجازه کار را صادر نميکند
نسيم سحر


Lämna ett svar