صدها جوان مجبور به ترک خانه های خود هستند

روز نامه اکسپریسن ( Expressen) در شماره مورخ 7 فبروری خویش به مساله مهاجرتی میپردازد:

آنها [جوانان ] از طریق قانون جمنازیوم (لیسه ویا دبیرستان) اقامت دریافت کرده اند. روزنامه داگنس نیهیتر( DN)  می نویسد: اما پس از اینکه این قانون یک تفسیر جدیدی را ارايه داد، اکنون این جوانان مجبور به ترک مسکن های خود که اداره مهاجرت به آنها داده بود هستند.

این قانون از طرف سازمان کمون ها ونواحی سویدن (SKR)، شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است.

ــ پیر ارنه اندرشون (Per-Arne Andersson)، رئیس امور آموزشی و بازار کار در بخش کمون ها ونواحی سویدن (SKR) به روزنامه می گوید:  این به گونه ای به نظر می رسد که  فقط اداره مهاجرت سویدن از بخش مهاجرپذیری سویدن جدا شده باشد.

 اداره مهاجرت پس از صدور حكم درمحکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت)  در ماه جون ،  پاشنه خود را چرخانده است (به اصطلاح خود را تغییر داده است) – ویک تفسیری دیگری از  قانون به اصطلاح جمنازیوم ( لیسه ) نموده است .

آن جوانانی که اقامت دریافت کرده اند، دیگر اجازه زندگی کردن در مسکن های دولتی را ندارند.

این پیغام، حتی آنانی را که منتظر جواب اقامت خود هستند و یا آنهایی که حکم اخراج داشته اند ولی به دلیل موانعی که در  اجرای حکم شان بوده است، دیپورت نشده اند را درنیز بر می گیرد. بر اساس اعلان اداره مهاجرت، این تصمیم به این معنا است که حدود 750 نفر، نیاز دارند برای خود مسکن و جایی برای زندگی کردن ترتیب دهند.

اس کو ار(SKR) می گوید: ”ما فکر نمی کنیم این معقول باشد”

پیر آرنه اندشون (Per-Arne Andersson) رئیس امور آموزشی سازمان کمونها و نواحی  سویدن (SKR) ، منتقد این ارزیابی است و به DNروزنامه  میگوید:

ــ ما فکر نمی کنیم این تفسیر منطقی باشد. بسیاری از همکاران عضو در مجموعه ما سخت تلاش می کنند تا این جوانان تحصیل کنند، خود را وارد جامعه کنند و اقامت دریافت کنند تا بتوانند بمانند. سپس یک تصمیم از طرف یک اداره ای می آید که انسان احساس می کند نه این را می فهمد، نه درک می کند و نه کارها را تسهیل می بخشد.

دولت 60 میلیون کرون را اختصاص داده است، تا کمون هایی که در مورد حل مشکل مسکن جوانان بی سرپرست تلاش می کنند، بتوانند تقاضای استفاده از آن را کنند.

مورگان یوهانسون (Morgan Johansson) (S) وزیر مهاجرت و عدلیه سویدن توضیح داده است که دولت در صدد تغییر قانون نیست.

ــ یوهانسون(Johansson) توضیح می دهد: هدف این قانون  روشن است. اگر آنها بتوانند تحصیلات و امور مالی خود را خودشان، بدون کمک دولت اداره کنند، پس می توانند به طور دایم اقامت دریافت کنند. اگر نتوانند این شرایط لازم را برای ماندن داشته باشند، پس باید برگردانده شوند.

ترجمه از صفیه وحیدی

منبع:

https://www.expressen.se/nyheter/hundratals-unga-vuxna-maste-lamna-sina-boenden/?fbclid=IwAR29Kvk8Yp7NdKb4lvA6U9epAZZ303tpNncwkwxXfNfCjIIV7ppVRb4oDFkLämna ett svar