سیمینار پیرامون قوانین ومقررات جدید پناهندگی در سویدن

قرار است به روز یکشنبه مورخ 23 اکتوبر 2016 آقای نیما رستمی حقوقدان ووکیل فارسی زبان در امور مهاجرت پیرامون قوانین ومقررات پناهندگی در سویدن سخنرانی نموده وبه سوالات حاضرین در سیمینار پاسخ گوید . انجمن افغانها در سویدن در همکاری با ABF این سیمینار را برگزار مینماید.
محل و تاریخ برگزاری : لوکال (ABF ) سالون بیسکوف طبقه سوم آ بی اف واقع در SVEAVÄGEN 41 شهر استاکهولم
Beskowsalen, 3tr, و2016-10-23 از ساعت 13.00 الی 16.00
ورود همه آزاد و مجانی میباشدLämna ett svar