سیمینار بمناسبت سی سالگی مرکز حقوق پناهندگی

سیمینار بمناسبت سی سالگی مرکز حقوق پناهندگی ( Asylrättscentrum) در روز جهانی پناهندگان
در همکاری با ABFو کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان شاخه شمال و کشورهای بالتیک
بتاریخ بیستم جون ، سیمینار بمناسبت سی سالگی « مرکز حقوق پناهندگی » در روز جهانی پناهندگان در یکی از سالونهای ABF به همکاری نمایندگی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان شاخه اروپای شمالی و کشور های بالتیک تدویر یافت .
در این سیمینار از پوهنتون ها و نهاد های مختلف اجتماعی و مدنی و نمایندگان ادارات قضایی و اجرائیوی سویدن اشتراک ورزیده بودند .
در آغاز رئیس بخش حقوقی « مرکز حقوق پناهندگی » توماس نیمان اجندای سیمینار را معرفی کرد و سپس صحبت مختصر در مورد (The Asylum Information Database (AIDA)
نمود که ( AIDA) همه ساله یک گزارش را در مورد انکشافات و تحولات در عرصه مهاجرت را در 23 کشور دنیا نشر میکند .
« مرکز حقوق پناهندگی » نیز این گزارش سالانه را در سویدن به نشر رسانده است که برطبق این گزارش در سال 2020 گراف مهاجرت به سویدن خیلی پائین آمده ‌و صدور اقامت نیز بطور کلی نزول یافته است .
سپس پانل به اشتراک بیرسیلیوس Björn Berselius قاضی در محکمه عالی در امور مهاجرت ( محکمه مافوق مهاجرتی ) ، Rebecca Thorborn Stern پروفیسور حقوق مدنی در پوهنتون اوپسالا و Ann Pia Beier حقوقدان « مرکز حقوق پناهندگی » برگذار شد . نخست در مورد تصامیم اداره مهاجرت در باره افغانستان در سال گذشته بعد از تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان قطع دیپورتی بتاریخ ۱۶ جولای و ۲۳ جولای متوقف ساختن فیصله ها در مورد افغان‌ها و نجات 1500افغان از افغانستان و جابجایی آنها در سویدن صحبت شد . سپس در مورد یک حکم محکمه مافوق مهاجرتی پیرامون لغو اقامت یک پناهجوی افغان بعد از اینکه به سن هجده سالگی رسیده بود ، حرف زده شد .
من از قاضی محکمه مافوق مهاجرتی پرسیدم که اداره مهاجرت در تجدید نظر دوسیه های افغان‌ها بعد از سقوط حاکمیت قبلی ، وضعیت فعلی را در نظر نمیگیرد و اکثرا همان تصامیم گذشته را دوباره اتخاذ مینماید و محکمه ها نیز از آن تایید می‌کنند . محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) هم اجازه تجدید نظر را صادر نمیکند که بیشتر سیاسی برخورد مینمایند .
آقای بیورن بیرسیلیوس قاضی محکمه عالی گفت که قضیه های سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد . افرادیکه عقاید مذهبی خود را تغییر می‌دهند و غیره .
به تعقیب آن Elisabeth Árnadóttirsمسوول کمیشنری ملل متحد در شمال و کشور های بالتیک صحبت نمود و‌گفت که طی ده سال اخیر مهاجرت از کشور ها دوچند‌شده است . بیشترین مهاجرین از کشور های زیر می‌باشد :
۱-سوریه ۶٫۸ میلیون
۲-وینزویلا ۴٫۶ میلیون
۳-افغانستان ۲٫۷ میلیون
۴-سودان جنوبی ۲٫۴ میلیون
کشور های زیر دارای بیشترین مهاجرین اند :
۱- ترکیه ۳٫۸ میلیون
۲-کولمبیا ۱٫۸ میلیون
۳-اوگاندا ۱٫۵ میلیون
۴-پاکستان ۱٫۵ میلیون
۵- جرمنی ۱٫۳ میلیون
در بخش سوم گزارش در مورد اوکرائین بود و‌ فعال شدن دایرکتیف اتحادیه اروپا در قسمت پناهندگی دسته جمعی ( انبوهی) که اوکرائینی ها بدون تاخیر و عاجل اقامت موقت برای یکسال دریافت می‌کنند و تا سه سال قابل تمدید می‌باشد . آنهاییکه بعد از ۲۴ فبروری از اوکرایین فرار کرده اند ، حق اقامت برای این افراد و حق پیوند خانواده گی برای اعضای نزدیک خود دریافت می‌کنند .
در بخش چهارم خانم صوفیا مسوول بخش مهاجرت در وزارت عدلیه سویدن در قسمت مهاجرین اوکراینی صحبت کرد و‌از اوپراتیفی کار کردن کارمندان خود یادآوری نمود .
سیمینار که به ساعت دو و بیست دقیقه عصر شروع شده بود ، ساعت شش شام پایان یافت .
قسمت دوم برنامه جشن سی سالگی « مرکز حقوق پناهندگی » بعد از ختم سیمینار در رستورانت همان تعمیر برگزار شد که تا ناوقت شب ادامه یافت .
گفتنی است که امسال این « مرکز » سی و یک ساله شد ولی سی سالگی آنرا بنابر پاندیمی کرونا امسال برگزار نمودند .
گزارش از نسیم سحر
Kan vara en bild av 3 personer, personer som står och text där det står ”Panel Anna-Pia Beier jurist vid Asvlrättscentrum Björn Berselius, kammarrättsrád vid Kammarrätten Stockholm, Migrationsöverdomstolen Rebecca Thorburn Stern, professor folkrätt vid Uppsala universitet ylrättscentrum”
Kan vara en bild av 3 personer, personer som sitter och personer som står


Lämna ett svar