سیستم پناهندگی یونان با انتقاد شدید روبرو می شود – نگرانی از اتحادیه اروپاکه آنرا دنبال کند

در گزارشی که امروز ازطرف سازمان های امدادی اوکسفام( Oxfam) و شورای پناهندگان یونان ( Grekiska Flyktingrådet) ارائه شده است ،  قانون جدید پناهندگی یونان  که از شروع سال جدید نافذ شده است ، به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد. آنها همچنین نگران این هستند که اتحادیه اروپا هنگام تصویب ‍‍‌‍‍پیمان مشترک جدید مهاجرت  ،  سیستم پناهندگی یونان را کاپی خواهد کرد.

اویلین وان  رومبورګ(Evelien van Roemburg )  سخنگوی اوکسفام   می گوید: ”سیستم پناهندگی یونان طوری ساخته شده که  به جای محافظت مردم را اخراج مینماید”.

به گفته سازمان های امدادی روند پناهندگی از نظر حقوقی مصون نیست. برای پروسه پناهندگی  یک مهلت کوتاه تر درنظر ګرفته شده است. زمان توضیح اینکه یک فرد چرا به حمایت نیاز دارد کوتاه شده است. براساس این گزارش ، مهلت تجدیدنظر و شکایت از فیصله  نیز به شدت کاهش یافته است  و اتفاقات  افتاده است كه پناهجویان حتی قبل از اینکه فیصله رد درخواستی خود را بدست آورد زمان مهلت برا ی شکایت و تجدید نظر به پایان رسیده است.

درخواست تجدیدنظر نیز باید از طریق یک وكیل صورت گیرد ، اما در جزیره لسبوس كه بیش از 20000 پناهجو در انتظارتصمیم ګیری  فردی در مورد خود شان هستند ، فقط یك  وکیل مشاور دولتی  وجود دارد.

ایولین وان رومبورگ (Evelien van Roemburg ) می گوید: – به نظر می رسد که پیمان مهاجرت اتحادیه اروپا در پیش نویس خود که به بیرون درز کرده وما آنرا خوانده ایم  یک کاپی  سیستم پناهندگی یونان میباشد.  

تعداد فزاینده ای از پناهجویان نیز در  نظارتخانه ها  محبوس می شوند که در آنجا آب و مراقبت وجود ندارد.

قانون جدید پناهندگی یونان قبلاً مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. اوکسفام و شورای پناهندگان یونان اکنون نگران این هستند که سیستم پناهندگی یونان الگویی برای سیاست پناهندگی مشترک آینده اتحادیه اروپا باشد.

الیس پترن ، خبرنگار مهاجرت

ترجمه از نسیم سحر

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7507292Lämna ett svar