سیر بهادر زاده لقب قهرمانی را در مسابقات رزمی مختلط دوباره بدست آورد

سیربهادر زاده حریف امریکایی خود را در مسابقات رزمی مختلط مغلوب ساخت و لقب  قهرمانی خود را دوباره بدست آورد. این پیروزی بهادرزاده را به تمام افغاها تبریک و تهنیت میګوییم

http://www.youtube.com/watch?v=rr5xej3CSls

http://www.youtube.com/watch?v=dyxHLLT-tSELämna ett svar