سخنرانی عباس میلانی در آ ب اف

سخنرانی ، دیدار وگفتگو با عباس میلانی نویسنده کتاب ” نگاهی به شاه ” دوشنبه 12 اگست ساعت 18.00 در آ ب اف استاکهولم 

 

 

 

 Lämna ett svar