سال نو۲۰۲۴ میلادی برای همه مبارک باشد

 فرارسیدن سال نو۲۰۲۴ میلادی را به فال نیک گرفته برای تمام هموطنانی  که زندگی شان با تقویم ترسایی پیوند خورده تبریک ، سال پرازخوشی ها٬موفقییت ها، سال برآورده شدن آرمان ها و هوس ها و سال اعاده حقوق برای مردم افغانستان و بخصوص زنان افغانستان آرزو مینماییم.Lämna ett svar