ساده تر شدن دریافت اقامت برای پناهجویان افغان در سویدن

اداره مهاجرت سویدن بتاریخ 8 دسمبر 2016 موضعگیری جدید حقوقی را طی اعلامیه خبری تحت عنوان ”اوضاع امنیتی در افغانستان به وخامت گراییده است” نشر نمود .
براساس این ”موضعگیری جدید حقوقی” زمینه صدور بیشتر اقامت ها برای پناهجویان افغان بویژه برای ”گروپ های آسیب پذیر” در افغانستان مساعد میگردد. تاکنون امسال برای 44 درصد افغانها اقامت صادر شده است . همزمان اداره مهاجرت ”الترناتیف مهاجرت داخلی” در افغانستان را ممکن میداند. قابل یادآوریست که وزارت مهاجرت سویدن به اخراج های اجباری بر طبق تفاهمنامه میان سویدن و افغانستان پافشاری مینماید.

 

برطبق ” موضعگیری جدید حقوقی ” پناهجویان شامل کتگوری ”گروپ های آسیب پذیر” نیازی به ارایه دلایل انفرادی قوی به پیمانه گذشته نخواهند داشت . این دلایل انفرادی در کنار سایر شرایط در مورد بررسی قرار خواهد گرفت . تعلقیت به ”گروپ های آسیب پذیر” در جریان بررسی انفرادی غرض دریافت پناهندگی درنظرگرفته خواهد شد . در موضعگیری جدید حقوقی کتگوری های زیر شامل گروپ های آسیب پذیر میگردند:
ـ تغییر عقاید مذهبی ، از اسلام به دین دیگر ویا اقلیت های مذهبی دیگر روآوردن.
ـ زنان ویا دختران بدون شبکه مردانه ، بیوه ها ، زنان در امور اداره دولتی و تجارتی و سایر زنان آسیب پذیر.
ـ اطفال که به کار گماشه میشوندویا گماشته شده بودند ، ازدواج اجباری ، فحاشی و یا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.
ـ کارمندان دولتی ویا افرادیکه از حکومت افغانستان و جامعه بین المللی حمایت مینمایند . در این گروپ بطور مثال پولیس ، افسران نظامی ، والیان ، قاضی ها ، سارنوالان ، اعضای شورا ، ترجمانان و دگران که با قوای بین المللی همکاری مینمایند ، شامل میباشند. فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی ، سیاستمداران ، کارمندان کمیسیون انتخابات ، سران قوم ها ، رهبران مذهبی ، معلمان و زنان عرصه اجتماعی و حتی در برخی حالات خانواده های این گروپ میتوانند با خطرات خشونت مواجه شوند.
ـ هزاره ها ، برخی از این گروپ از حکومت در افغانستان و پروژه اعمار مجدد حمایت میکنند.
ـ ژورنالیستان و افرادی دیگری که در مطبوعات فعالیت مینمایند. حتی اعضای خانوادهای آنها برخی اوقات با خطرات خشونت مواجه میگردند.
ـ افرادیکه بطور علنی با طالبان در تفسیر اسلام مخالفت مینمایند.
ـ افرادیکه با خطر سربازگیری برای گروپ های مسلح مواجه میگردند.
ـ افرادیکه مردم را به رعایت ننمودن رسوم جامعه افغانی تشویق مینمایند .
ـ افراد با گرایش های جنسی مختلف ( Hbtq) از قبیل همجنسگرایی مردانه ، همجنسگرایی زنانه ، دوجنس گرایی
ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

###

پیام مطبوعاتی
اداره مهاجرت
اوضاع امنیتی در افغانستان به وخامت گراییده است
اداره امور مهاجرت به این باور است که اوضاع امنیتی در افغانستان بدتر شده است. البته این انکشافات در همه ولایت کشور یکسان نیست. اداره امور مهاجرت در یک موضعگیری تازه حقوقی از اوضاع فعلی امنیتی در افغانستان و همچنان تاثیر آن بالای تصمیم گیری های رسمی این اداره [در ارتباط به موضوع بررسی تقاضای پناهندگی افغان ها] گزارش میدهد.
دوران ماموریت نیرو های بین المللی حافظ صلح در افغانستان در اخیر سال گذشته به پایان رسید و با انقضای آن تعداد اندکی از این نیرو ها تحت رهبری ناتو در افغانستان باقی ماندند. وظیفه اصلی این دسته افراد عبارت بود از آموزش و حمایت نیرو های افغان و نهاد های اجتماعی در آن کشور.
بعد از خروج نیرو های حافظ صلح از افغانستان اوضاع امنیتی در آن کشور به وخامت گراییده و مقاومت مسلحانه ای که به طور خاص از طرف جنبش طالبان به پیشبرده میشود، از یک جنگ چریکی به یک جنگ تمام عیار مبدل شده است که به منظور تصرف ساحات بیشتر صورت میگیرد. کنترول دولت افغانستان به طور کل صرفاَ محدود میشود به شهرهای چون کابل و مراکز ولایات دیگر. ولایات بعداَ به ولسوالی ها تقسیم میشوند و دولت افغانستان اکثراَ مراکز این ولسوالی ها را نیز در تصرف خود دارد. اما در اکثر ساحات دیگر کشور اوضاع ثابت نبوده بلکه میتواند به سرعت به نفع یا ضرر دولت یا مخالفین مسلح تغییر کند.
بعضاَ چنین نیز اتفاق میافتد که تسلط دولت افغانستان صرفاَ به بدست داشتن ساختمان های ادارات دولتی در مراکز ولسوالی ها محدود می ماند در حالی که کنترول همه ساحات اطراف آن در دست طالبان مسلح میباشد.
جنبش طالبان همچنان قویتر میشود!
هدف اصلی و کلی طالبان را برکناری دولت فعلی افغانستان در کابل و برپایی یا ایجاد یک نظام مستقلی که بر پایه اساسات شریعت اسلام ایجاد شود، تشکیل میدهد. همچنان آنها خواستار ترک گفتن افغانستان توسط همه نیرو های بین المللی میباشند. به باور طالبان دولت فعلی افغانستان تحت رهبری محمد اشرف غنی از منافع خارجی ها نمایندگی میکند. به همین دلیل طالبان افراد وابسته به دولت افغانستان را هدف مشروع خود در جنگ میدانند.
با وجود تغییرات در زعامت طالبان و همچنان انشعابات داخلی که در درون آن گروه وارد شد، چنین ارزیابی میشود که این گروه امروز در مقایسه به هر وقت دیگر چه از نگاه داشتن اعضا و چه از نگاه داشتن قدرت، نیرومندتر میباشد. طالبان از جمله در جریان ماۀ اگست سال 2016 حملات زیادی را بر
مراکز اکثر ولایات انجام دادند.
نقش اندکی دولت اسلامی (داعش)
گروه به اصطلاح دولت اسلامی (داعش) که از مسلمانان سنی مذهب تشکیل شده است هنوز هم بخشی اندکی از جنگ و مقاومت مسلحانه را تشکیل میدهد. این گروه به طور خاص در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان حضور دارد. این گروه در تابستان گذشته یک حمله بزرگی را در شهر کابل علیه یک مظاهره که توسط افرادی غیر نظامی که
عموماَ از هزاره های شیعه مذهب تشکیل شده بود، اجرا نمود. در این حمله هشتاد نفر کشته و بیشتر از دو صد و پنجاه تن دیگر زخمی شدند. بعد از این حادثه نیز حد اقل دو حمله دیگر علیه شیعه ها در کابل صورت گرفت.
با وجود آنهم چنین ارزیابی میگردد که دولت اسلامی یا داعش در شرایط فعلی فاقد شرایط و امکانات برای رشد و تکثیرش در افغانستان میباشد. به طور مثال این گروه فاقد آن حمایت مردمی است که طالبان از آن برخوردار میباشد. همچنان این گروه با طالبان نیز درگیر نبرد است.
Fredrik Beijer مشاور حقوقی در این مورد میگوید ”اما علایم نگران کننده ای دال بر رشد داعش وجود دارد. به همین دلیل ما انکشاف اوضاع را با دقت فراوان تعقیب میکنیم”.

همه ولایات از بابت جنگ ها متاثر میگردند
وخیمتر شدن اوضاع امنیتی، بلند رفتن تعداد قربانیان غیرنظامی را با خود به همراه داشته است. ادارۀ یوناما مربوط سازمان ملل متحد گزارش میدهد که در جریان شش ماه اول سال 2016 به تعداد 5166 تن غیر نظامی کشته یا زخمی شده اند. این رقم یک تزاید چهار فیصدی را در مقایسه با شش ماه اول سال 2015 نشان میدهد.
اداره امور مهاجرت چنین ارزیابی میکند که همه 34 ولایت افغانستان به درجات مختلف از بابت ادامه جنگ ها متاثر میباشند. نظر به موضعگیری تازه حقوقی این اداره در سه ولایت دیگر افغانستان، پنجشیر، بامیان و دایکندی که از دیدگاه ”قانون اتباع بیگانه” کمتر از خشونت/ جنگ صدمه پذیر بوده اند، ”مشکلات شدید دیگر” وجود دارد. این موضوع بدان معنی است که میزان خشونت، بعد از ارزیابی اخیری که صورت گرفته بود، در چهار ولایت دیگر یعنی کابل، تخار، بلخ و سمنگان نیز افزایش یافته است. در این ولایات و برخی دیگر ولایت ها جنگ مسلحانه وجود نداشته و میزان و درجه خشنونت هم در هر ولایت فرق میکند. به همین دلیل روی این موضوع که شخص پناهجو تا چه حدی در معرض خشنونت قرار داشته است، باید قضاوت انفرادی صورت بگیرد.
ولایت هلمند به طور خاص در معرض خشونت قرار دارد
به باور و ارزیابی اداره مهاجرت میزان خشنونت در ولایت هلمند به حدی بالا و وسیع است که هر برگشت کننده به این ولایت احتمال دارد از آن متضرر گردد. به همین دلیل یک بررسی انفرادی در این مورد که آیا واقعاَ پناهجو یا شخص متقاضی از اهالی ولایت هلمند است یا نه؟ و همچنان بررسی امکانات جابجایی او در دیگر ساحات کشور، امریست کاملاَ طبیعی.
دلیل جنگ و خشونت در هلمند اینست که گروه طالبان در آنجا دارای یک پایگاه قوی میباشد. این ولایت برای طالبان از دو نگاه حایز اهمیت است. یکی موقعیت جفرافیایی آن و دیگر پولساز بودن آن به دلیل کشت کوکنار. برعلاوه هلمند ولایتی است که طالبان میخواهند رهبری شان را در آنجا داشته باشند. شرایط امنیتی در هلمند در طول سال 2016 به شکل تدریجی بدتر شده و اکنون به طوری خاصی خطرناک میباشد. طالبان در ماه اکتوبر سال روان از جمله چهارده ولسوالی این ولایت شش ولسوالی آن را تحت کنترول خود داشتند. متباقی ولسوالی های این ولایت در حالت دست بدست شدن اند. گروه طالبان به شکل پیهم حملات شان را علیه اهداف مختلف مانند مراکز ولسوالی ها، نیروهای امنیتی افغان و شاهراه ها انجام میدهند. به همین دلیل تعداد تلفات غیر نظامی زیاد میباشد.
Fredrik Beijer تاکید میکند که اداره مهاجرت همیشه با دقت اوضاع در افغانستان را تحت نظر داشته و ارزیابی هایش را به طور متداوم با اوضاع حاکم در افغانستان منطبق میسازد. یک موضعگیری حقوقی و قانوی زمانی اتخاذ میگردد که خواسته باشیم انکشافات درازمدت و یا هم یک تحول بزرگ آنی را جمع بندی/تحلیل کنیم و بخواهیم ببینیم که این تحولات و انکشافات بالای روند بررسی قانونی و حقوقی تقاضای پناهندگی افراد چه تاثیری را میگذارد.
گروه های که در معرض خطر قرار دارند
گروه های خاصی وجود دارند که به طور ویژه در معرض حملات طالبان قرار دارند. در راس این فهرست افرادی قرار دارند که طالبان آنها را با دولت افغانستان و یا هم منافع خارجی ها مرتبط میدانند.
دولت اسلامی یا داعش حملاتی را علیه اهداف مختلف اهل تشیع انجام داده است. به طور مثال مظاهره ای که در ماه جولای[ 2016] در کابل صورت گرفت و اکثریت اشتراک کننده های آن هزاره ها بودند.
بر اساس قضاوت محکمه اروپایی که چندی قبل صورت گرفت، اوضاع در افغانستان برای همه هزاره های که به کشور شان برگردانده میشوند در آن حدی نیست که همه این افراد مورد حملات خطرناک قرار بگیرند. اداره امور مهاجرت در موضعگیری جدیدش در کنار توجه به قضاوت محکمه اروپایی، به شرایط عمومی و کلی برای هزاره ها در افغانستان نیز توجه خواهد کرد.
Fredrik Beijer میگوید اینکه یک شخص متعلق به یک گروپ اقلیت[اتنیکی]، مانند هزاره ها باشد، این مطلب بخودی خود دلیل کافی برای بدست آوردن پناهندگی [اجازه اقامت]محسوب نمیگردد. در مقابل تعلق داشتن به یک گروۀ که در معرض خطر قرار دارد، به طور مثال هزاره ها، میتواند در هنگام بررسی درخواست پناهندگی شان در کنار همه دلایل و شرایط دیگر در هر قضیه به طور انفرادی در نظر گرفته شود.
مهاجرت در داخل کشور (مهاجرت داخلی)
وقتی اداره مهاجرت قضاوت مینماید که یک پناهجو نمیتواند به محل سکونت اصلی خود برگشت نماید درآنصورت اداره مهاجرت امکان مسکن گزینی او را در نقاط دیگر کشورش مورد بررسی قرار میدهد.
در موضعگیری جدید حقوقی اداره مهاجرت، مشاور حقوقی این اداره تصدیق میکند که مهاجرت داخلی [در افغانستان] چیزیست ممکن ، خصوصاَ برای مردان بالغ سالم [دارای توانایی کار] و یا هم زوج های بالغ [جوان]. هرگاه به نظر رسدکه یک فردی که به کشورش برگشتانده میشود با شرایط خیلی دشوار زندگی روبرومیگردد در آن صورت منطقی نخواهد بود تا او شامل ”الترناتیف مهاجرت داخلی”( Intert flykalternativ ) شود. [”الترناتیف مهاجرت داخلی (Intert flykalternativ )ـ افرادی شامل این کتگوری میگردند که به کشور شان برگرداننده شده و در مناطق دیگر به غیر از مناطق مسکونی اصلی شان به اصطلاح ” امن ” ، جابجا ساخته میشوند]
به باور اداره مهاجرت دیدن روزنه امید در اوضاع فعلی افغانستان مشکل به نظر رسیده و رسیدن به یک توافق از طریق مذاکره نیز در شرایط کنونی بعید به نظر میرسد.
اداره مهاجرت برای بررسی های خود از منابع مختلف استفاده کرده است
اداره مهاجرت بررسی ها و برآورد هایش را بر مبنای منابع مختلف انجام داده است. از جمله گزارش های یوناما، و دفتر حمایوی اتحادیه اروپا برای مسائل مهاجرت که در مالتا قرار دارد. برعلاوه یک تن از تحلیلگران اداره مهاجرت در بهار گذشته نیز سفری را به منظور بررسی اوضاع به کابل انجام داده است.
در این مورد میتوانید بیشتر بخوانید temarapporten om Afghanistan som Migrationsverket publicerade i slutet av september och det nya rättsliga ställningstagandet om Afghanistan. Läs det rättsliga ställningstagandet i sin helhet här. Läs frågor och svar om asylsökande från Afghanistan här (uppdaterad 8 december 2016).
منبع این گزارش
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-12-08-Forsamrat-sakerhetslage-i-Afghanistan.html
ترجمه از ضیادانش
مسوول فرهنگی انجمن افغانها در سویدن
www.afghanha.se
9.12.2016

 Lämna ett svar