!روز پدر در سویدن گرامی باد

Fars dag firas för 2022 den 13 november i Sverige .

امروز یکشنبه ، سیزدهم نومبر2022  مصادف است به روز پدر در سویدن . در سویدن ،  یکشنبه دوم ماه نومبر هر سال بعنوان روز پدر در سویدن تبجیل بعمل می آید. ادمین های ویب سایت اطلاعاتی افغانها و فیسبوک افغانها این روز خجسته را برای تمام پدران تبریک و تهنیت میگویند و آنعده پدرانیکه در قید حیات نیستند ، روح شانرا شاد و یاد شانرا گرامی میخواهند. Lämna ett svar