!روز همبستگی جهانی زن گرامی باد

انجمن افغانها در سویدن بهترین شادباش ها و تبریکات خویشرا بمناسبت روز جهانی زن به تمام زنان و بخصوص زنان رنجدیده افغان تقدیم میدارد.

برنامه شاد تجلیل از روز جهانی را به روز شنبه مورخ 9 مارچ در رستورانت سلطانی فراموش نکیند.Lämna ett svar