روز ماندگار در صفحه ی کار نامه های ستودنی هنری استاد هنر، داکتر لیلا شیرزی

بتاریخ هشتم ماه اگست سال روان کنسرت بزرگ از کلاسیک های اوپرا با اشتراک اضافه بر پنجصد تن از علاقمندان و‌دوستداران موسیقی اوپرا از جانب ( سوپرانو ) لیلا شیرزی در شهر کوپنهاگن کشور دنمارک برگزار گردید که در بین حلقات هنری آنکشور انعکاس گسترده داشته است .

برای لیلا جان شیرزی در راستای خلاقیت هنری موفقیت های بیشتر از این دست را پیوسته آرزو می بریم .سرش سلامت و سرفرازی همدم لحظه هایش باد!
 


Lämna ett svar