!روز مادر بر عموم مادران عزیز مبارکباد

 آخرین یکشنبه ماه می ( امسال 25 می 2014) ، روز مادر در سویدن است . در سویدن از سال 1919 بدینسو این روز در آخرین یکشنبه ماه  می تجلیل میگردد

انجمن افغانها در سویدن روز خجسته مادر اين عزيز ترين موجود دنيا را به همه مادران با شهامت ,فدا کار و صبورافغان در داخل و خارج افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میدارد
مادر یعنی تپش در قلب خانه ,مادر یعنی فدای اهل خانه ,مادر یعنی تمام وجود ما ,مادر بعد از خدا تنها سجود ما
مادر بزرگترین تحفه طبیعت و باغبان هستی مشکل ترین، دقیق ترین و ظریف ترین وظیفه دنیا را بدوش دارد
مادر موجودی که خوشبختی اش خلاصه به خوشبختی فرزندانش است و بزرگترین قربانی هارا با کمال رضایت و بدون کوچکترین توقع و پاداش روا میدارد

مادر که با جنباندن گهواره جهانی رامی جنباند و همه جهان چشم بین دست پرورده های اوست .دست مادر بوی خدا ، بوی عشق ، بوی امید میدهد
مادران غیورافغان که نیم از پیکر جامعه افغانی را تشکیل میدهند متاسفانه در داخل کشور از بیعدالتی ها ،از تحمیل فرهنگهای پوسیده زیر نام عنعنات ناپسند و خرافات ،از عدم دسترسی به خود کفایی اقتصادی و ده ها نا رسایی ها رنج های فروانی را متحمل میشوند به همین ترتیب مادران مهاجر در عالم غربت و دوری از وطن با نا سازگاری های فرهنگی، تفاوتهای دینی ،نژادی و زبانی کشور های میزبان دست و پنجه نرم میکنند ولی با آن همه درد و رنج آغوشش برای فرزندش تحت هر شرایط باشد باز است زیرا عشق مادر به فرزند بی نیاز
روز میمون مادر به تمام مادران در کشور سویدن مبارک باشد
ای مادر عزیز افغان روزت مبارک باد
سلطان غم چشم و چراغم مادر// تنها گل گلزار باغم مادر
بعد از خدا تنها امیدم مادر// من با دعایت روسفیدم مادر

شعبه امور زنان انجمن افغانها

عزیزه اکبری مسوول شعبه

***

تقدیم به مادران عزیز افغان 

 http://www.youtube.com/watch?v=c1T6KaFn6J0Lämna ett svar