!روز جهانی زن گرامی باد

روز هشتم مارچ در رستورانت افغانی لیلیهولمن
به مناسبت تجلیل ازهشتم مارچ روز جهانی زن و بزرگداشت از مقام زن در خانواده وجامعه ، انجمن افغانها نشست غیر معمول خانواده های افغان را دریک جمع صمیمی و خود مانی در رستورانت افغانی لیلیهولمن در نظر گرفته است . رستورانت افغانی در همکاری با انجمن افغانها خانواده های افغان را با چهار نوع غذای افغانی و هندی ( منتو ، سمبوسه ، کباب و یکنوع غذای هندی ) ، مورد پسند همه خانواده ها میزبانی مینماید. انتخاب به اشتراک کنندگان عزیز میباشد. قیمت هر سرویس غذا صرف 100 کرون میباشد. دخول رایگان است.
در این نشست بی تکلف، خانواده های افغان کنار هم می نشینند، گل میگویند و گل میشنوند و مقام زن را تکریم میکنند.
زمان: روز جمعه هشتم مارچ 2013 ساعت 18:00 و زمان صرف شام ساعت 19:00

آدرس:( Förmansvägen 11, Årstadal) ارشتا دال جوار ایستگاه تیوربانن

 

انجمن افغانها نیز این فرصت را غنیمت شمرده روز خجسته همبستگی جهانی زنان را به تمام زن های جهان و به ویژه خانمهای محترمافغان تبریک و تهنیت عرض میدارد.

 

اگر هم پیشرفتهای زنان افغان را در یک دهه اخیر نادیده نگیریم با آنهم در مقایسه با سایر نقاط جهان خیلی کارها مانده تا زنها به حقوق حقه خود برسند و برای تحقق این امر همه باید دست بدست هم دهیم بخصوص خود خانمها تا این امر محقق گردد.
انجمن افغانها نیز در این راستا کاملا با خانمها همکار است تا زمینه های رشد سریع و متداوم آنها فراهم گردد.Lämna ett svar