دیدار با هیئت وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان

روز پنجشنبه مورخ 22 نومبر نمایندگان نهاد های افغانی در استاکهولم با جناب الحاج دکتور جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان .هیئت همرایی شان که غرض اشتراک در یک سیمینار وارد سویدن شده بود ، دیدار نمودند
اما قبل از دیدار روز چهار شنبه مورخ 21 نومبر ، رئیس انجمن افغانها در سویدن با جناب اجمل امین قونسل سفارت جمهوری افغانستان در کشور های اسکندیناوی ملاقات نمود . نماینده انجمن افغانها پیرامون مشکلات پناهجویان افغان ، مسئله هویت افغانها ، عدم قبولی تذکره افغانها وپاسپورتهای صادر شده در سفارت افغانستان بعنوان اسناد هویت افغانها و در نتیجه عدم در یافت اجازه اقامت وبویژه اقامت بر اساس کار و هکذا اخراج منظم وبدون درد سر پناهجویان افغان صحبت نمود

گزارش مکمل در لینک زیر

 

https://www.afghanha.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2259:2012-11-25-17-13-35&catid=46:2009-02-08-12-52-46&Itemid=92

 Lämna ett svar