دستگیری پناهجویان افغان در سرحد ایران از شبکه خنده

این ویدیو از ”شبکه خنده ”تلویزیون طلوع گرفته شده که نشانده دهنده برخی حقایق تلخ گرفتاری و برخورد غیرانسانی با پناهجویان افغان توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سرحد ایران است . این پناهجویان که عمدتا بطور قاچاق وارد ایران میشوند با چِی سرنوشتی و برخوردی روبرو میشوند . این فلم بشکل کمیدی تهیه شده که آنرا میتوان ”خنده های گریه دار ” نامید 

http://www.youtube.com/watch?v=pe6Y9MEJ6LALämna ett svar