در جواب دوست محترمی که استقلال افغانستان را زیر سؤال برده است

با سلام به دوست گرانمایه ی که طی یادداشتی استقلال افغانستان را زیر سؤال برده است
دوست عزیز ما با شما در مورد برداشت از مقوله ی استقلال موافق نیستیم بدلایل آتی

اول اینکه حضور نیرو های خارجی یاری امنیتی نفی کننده ی استقلال یک کشور نیست و همه جریانهای سیاسی مطرح این امررا پذیرفته اند
دوم اینکه مفهوم کهنه و سنتی استقلال با آمدن تکنولوژی اطلاعاتی مدرن رنگ باخته و جهان بسوی تبدیل شدن به یک دهکده ی زنجیره ای بدون مرز پیش میرود
سوم اینکه اگر پایمردی و فداکاری زنان و مردان سلحشوری را که که بت استعمار کهن را شکستند و آفتاب بدون غروب آنهارا در سرزمین افغانستان به افول مواجه ساختند حد اقل در قالب چند سطر پیام هم تجلیل ننماییم و با خیالبافی همه چیز را نفی نماییم کمال بی انصافی خواهد بود
س.خ .فطرتLämna ett svar